image

dbook เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ ให้พร้อมเปิดโลกของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหนังสือเรียน และจักรวาลการเรียนรู้ดิจิทัล สู่ขีดสุดของเทคโนโลยี การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลกตั้งแต่ปี 2015- ปัจจุบัน

dbook เชี่อมโยงการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Book) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อวีดิทัศน์ ภาพ เสียง อินเทอร์แอคทีฟ แบบจำลอง 3 มิติ (3D) ทรัพยากรการสอนของโรงเรียนหรือสื่ออื่นๆ ที่ผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยให้การสอนและเรียนรู้ยุคใหม่ มีความน่าสนใจ สนุก เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ผู้สอนสามารถใช้บริหารจัดการสื่อ เนื้อหา หนังสือ อัลบั้มภาพ ชุดวีดิทัศน์ และสื่อการสอน การเรียนรู้ทุกประเภท ให้เป็น Content Management System ที่ทรงประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ได้ผลและตอบสนองทุกมิติของการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)

dbook รองรับการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ และแอพพลิเคชัน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Android และ IOS

dbook เป็นแพลตฟอร์มสร้างหนังสือดิจิทัล (Digital Book) ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ และแอพพลิเคชัน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Android และ IOS

1. รองรับการใช้งาน 2 ภาษา ภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
2. เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานอื่นที่ใช้ยืนยันตัวผู้เรียนแบบ Single Sign-On

dbook ยังมีแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. แสดงรายการหนังสือดิจิทัลตามรายวิชา ตามระดับชั้น 
2. หนังสือดิจิทัล มีแถบเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้งานและรองรับการเรียนรู้เพิ่มเติมกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้
3. การใช้งานหนังสือดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถใช้เครื่องมือการเขียน การระบายสี การเน้นข้อความสำคัญ การ Bookmark หน้าหนังสือที่สนใจ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการกลับมาอ่านในครั้งต่อไป
4. ค้นหาคำหรือข้อความ คัดลอกข้อความในหนังสือดิจิทัล


image

 

 

 

dbook

image

เป็นระบบสำหรับสร้างหนังสือดิจิทัล (Digital Book) ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง

สามารถเปิดอ่านได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ และแอพพลิเคชัน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Android และ IOS อีกทั้งระบบสามารถรองรับจำนวนผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 950,000 คน 

ระบบหนังสือดิจิทัลรองรับการใช้งาน 2 ภาษา ภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน ระบบสามารถให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานอื่นที่ใช้ยืนยันตัวผู้เรียนในครั้งเดียว Single Sign-On และระบบสามารถรองรับหนังสือดิจิทัล (Digital Book) ที่ให้บริการแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมไม่น้อยกว่า 100  เล่ม 

ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงบริการเนื้อหาในระดับที่จัดไว้ให้ และระบบแสดงรายการหนังสือดิจิทัลตามรายวิชา ตามระดับชั้น

ซึ่งมีรายละเอียดย่อเพื่อเลือกอ่านได้ หน้าจอหลักของหนังสือดิจิทัล

มีแถบเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อรองรับการเรียนรู้เพิ่มเติมกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้ พร้อมการใช้งานหนังสือดิจิทัล ผ่านแอพพลิเคชัน สามารถใช้เครื่องมือการเขียน การระบายสี การเน้นข้อความสำคัญ การ Bookmark หน้าหนังสือที่สนใจ

เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการกลับมาอ่านในครั้งต่อไป สามารถค้นหาคำหรือข้อความในหนังสือดิจิทัลที่ผลิตจากต้นฉบับไฟล์ประเภท Text PDF 

image
image

สามารถคัดลอกข้อความในหนังสือดิจิทัลที่ผลิตจากต้นฉบับไฟล์ประเภท Text PDF  ระบบมีสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Interactive 3D STEM สำหรับการใช้ประกอบการสอนของครูผู้สอน จำนวน 30,000 Users และระบบต้องมีมาตรฐานระดับสากล

โดยมีสถาบันที่น่าเชื่อถือให้การรับรองผลงาน ในการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบการสำรองข้อมูล ระบบการบริหารความปลอดภัย การบริหารจัดการระบบและข้อมูล

มีการบำรุงรักษาตลอดการใช้งานระบบ สามารถบริหารฐานข้อมูลผู้ใช้งานจำนวน 950,000 คน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขข้อมูล การเพิ่ม/ลดข้อมูล


การให้บริการผ่านระบบ Cloud Computing ที่มีเสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัยสูง และมีการไหลเวียนของข้อมูลอย่างราบรื่นตามมาตรฐานของระบบ มีคู่มือการใช้งานระบบในรูปแบบ E-Learning ทั้งแบบไฟล์เอกสาร และวีดิทัศน์ ติดตั้งไว้ในระบบ มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อกับผู้ให้บริการระบบ

เพื่อสนับสนุน ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบในเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ การรับประกันคุณภาพบริการ รับประกันเสถียรภาพในการให้บริการ 99.99% กรณีมีการขัดข้อง สามารถทำการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ภายใน 4 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ) 

image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้