: บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

 : 168/73 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 : 095-3393670, 02-530-2574, 02-530-2577

 : info@genesis.co.th